Nieuws
Publicatiedatum: 7 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Gelijke verdeling mannen en vrouwen

Rapportageplicht man-vrouwverhouding helpt OR diversiteit te bespreken

Ondernemingsraden kunnen veel vaker een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de man-vrouwverhouding in bestuur en toezicht van organisaties dan ze zelf weten. Ondernemingsraden kunnen tijdens het artikel-24-overleg samen met de bestuurder en toezichthouder kijken naar de man-vrouwverdeling binnen de organisatie. Dat kan aan de hand van de verplichting die werkgevers hebben om via het diversiteitsportaal van de SER de streefcijfers en plannen van aanpak voor een evenwichtiger man-vrouwverdeling te rapporteren. 

Andere instrumenten 

Naast het gezamenlijk bespreken van de invulling van deze wettelijke verplichting voor de 5.000 grootste vennootschappen en voor publieke organisaties, heeft de ondernemingsraad ook andere instrumenten. Bijvoorbeeld instemmingsrecht bij (wijzigingen in) het werving- en selectiebeleid, adviesrecht bij de benoeming van nieuwe bestuurders en voordrachtsrecht bij de aanstelling van commissarissen en andere toezichthouders. 

Op de agenda zetten 

De wettelijke rapportageplicht biedt ondernemingsraden een aanknopingspunt om diversiteit en inclusie op de agenda te zetten. Dat gebeurt nu nog te weinig. Slechts een kwart van de ondernemingsraden van organisaties die onder de oude streefcijferregeling vielen, stelt vragen aan bestuurder of toezichthouder over de man-vrouwverdeling of geeft advies over het diversiteitsbeleid of de profielschets voor de raad van commissarissen. Volgens de SER valt hier nog veel winst te behalen.