Nieuws
Publicatiedatum: 24 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
RI&E

SER: arbeidsinspectie moet controleren op aanwezigheid OR, preventiemedewerker en RI&E

De arbeidsinspectie moet werkgevers controleren op de naleving van wettelijke plichten rond arbo, zoals het hebben van een actuele RI&E, een basiscontract met een arbodienst en een preventiemedewerker. Dat gebeurt nu nog nauwelijks. Aangezien de bestuurder verplicht is de OR te betrekken bij arbobeleid, maar een OR in een op de drie organisaties boven de 50 werknemers simpelweg ontbreekt, moet de inspectie ook gaan handhaven op de aanwezigheid van een OR.

RI&E en basiscontract uploaden

Dat staat in eerste deel van het advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ van de Sociaal Economische Raad (SER) van 10 mei. De SER wil dat elke werkgever voortaan zijn toch al wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en basiscontract met de arbodienst digitaal meldt bij de arbeidsinspectie. Dat kan rechtsreeks, of via de brancheorganisatie als er een branche-RI&E is. Kleine organisaties zonder RI&E – en dat zijn er veel – kunnen gebruik maken van een start-RI&E.

Concrete, meetbare doelen

Het zijn voorstellen die volgens de SER hard nodig zijn om de arbeidsrisico’s op de werkplek eindelijk eens te laten dalen. Met goede afspraken over het verminderen van risico’s door psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. De SER wil daarom niet alleen binnen organisaties, maar ook op sectoraal en nationaal niveau afspraken maken over concrete, meetbare doelen voor betere arbeidsomstandigheden.

Handhaving instellingsplicht OR

De SER wil dat werkgevers werknemers beter betrekken bij veilig en gezond werken. Dat moet via de ondernemingsraad (OR). Probleem is dat een op de drie organisaties met 50 werknemers of meer geen OR heeft, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. De arbeidsinspectie moet dus ook gaan handhaven op de aanwezigheid van een OR en op de aanwezigheid van een door werknemers gekozen preventiemedewerker. Bij niet OR-plichtige organisaties moet de bestuurder het arbobeleid bespreken met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de personeelsvergadering.

Verplichte arbocommissie

Zelfs als er een OR is, dan is die in de meeste gevallen niet eens betrokken bij het arbobeleid, terwijl ook dat volgens de Arbowet verplicht is. Om dat te verbeteren, wil de SER dat OR’en een speciale arbo- of VGW(M)-commissie instellen. Dat is een vaste commissie van de OR die zich specifiek kan richten op veilig en gezond werken, zodat de OR beter voorbereid kan overleggen met de bestuurder over arbobeleid. Klik hier voor een voorbeeld van een instellingsbesluit van een vaste OR-commissie.