Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Sollicitant online controleren mag niet zomaar

Een werkgever mag niet zomaar sollicitanten of werknemers online controleren. In een sollicitatieprocedure moet een werkgever kunnen onderbouwen dat een online check noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Bovendien dient de werkgever vooraf transparant te zijn over het feit dat online screening onderdeel is van de sollicitatieprocedure. Zo verklaarde van Minister Asscher onlangs naar aanleiding van Kamervragen die hierover werden gesteld.

Online check instemmingsplichtig

Als een online check wordt toegevoegd aan het werving- en selectieproces en hier voortaan een integraal onderdeel van uitmaakt, is dit een wijziging van een regeling op het gebied van aanstellingsbeleid. Artikel 27 lid 1 bepaalt dat u in dat geval instemmingsrecht heeft. Mocht u hier een instemmingsaanvraag over krijgen, ga dan goed na wat de gevolgen zijn. Ook kunt u restricties voorstellen, denk aan het beperken van de online check tot alleen zakelijk relevante online netwerken.

 

Persoonsgegevens werknemers

Is uw bestuurder van plan tevens de manier waarop persoonsgegevens van huidige werknemers worden verwerkt en opgeslagen aan te passen? Ook dat is instemmingsplichtig volgens artikel 27 lid k WOR dan kunt u een instemmingsaanvraag verwachten.