Nieuws
Publicatiedatum: 26 juni 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Spekman wil grotere rol OR bij salaris top

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, wil de OR meer zeggenschap geven over het salaris van de top van grote organisaties. Hij reageert op zijn Facebook-pagina op de uitkomsten van een onderzoek van de Volkskrant. Daarin stond dat de inkomens van de bestuurders van 134 grote bedrijven in 2012 met 6% zijn gestegen. De gemiddelde salarisstijging bij werknemers was vorig jaar 1,8%. Inclusief bonussen steeg het gemiddelde inkomen van topbestuurders met 7,5% naar 1,13 miljoen euro. Spekman vindt het gegroeide verschil tussen de inkomens van de top en de gemiddelde werknemer niet alleen onrechtvaardig, maar ook gevaarlijk voor de arbeidsverhoudingen. De discussie zou moeten gaan over de rechtvaardiging van de verschillen. Werknemers zouden meer invloed moeten krijgen via de commissarissen die door de OR worden voorgedragen (de ondernemingsraad mag eenderde van de commissarissen voordragen). Zij zouden een zwaardere stem moeten krijgen als de raad van commissarissen de beloning voor de bestuurders vaststelt.