Nieuws
Publicatiedatum: 5 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Minimumloon

Steeds meer steun voor hoger minimumloon

De politieke steun voor het verhogen van het minimumloon groeit. Mede dankzij nieuwe onderzoeken die steeds vaker aantonen dat een verhoging van het minimumloon niet automatisch leidt tot een fors banenverlies. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) van afgelopen voorjaar en van recent CBS-onderzoek door Alexander Beunder van Platform Authentieke Journalistiek, gepubliceerd op 23 december in ESB.

CBS-onderzoek

Uit dat laatste onderzoek blijkt dat 83% van de banen met minimumloon zich bevinden in commerciële sectoren die en (coronatijden daargelaten) bijzonder rendabel zijn. Die kunnen zich in normale tijden een verhoging veroorloven. Het gaat om de sectoren verhuur, uitzendwezen, detailhandel, horeca en overige zakelijke dienstverlening.

Hoge rentabiliteit

Diezelfde sectoren bleken in ieder geval tot en met 2018 ook een zeer hoge rentabiliteit te hebben. Dat betekent dat deze sectoren relatief veel winst maken ten opzichte van het eigen vermogen. Omdat deze sectoren vooral actief zijn op de binnenlandse markt, heeft een loonsverhoging nauwelijks effect op de internationale concurrentiepositie.

Lagere loonschalen

Recent onderzocht het CPB ook wat het effect van een verhoging van het minimumloon is op de onderste loonschalen in de cao’s. Daaruit blijkt dat de onderste loonschalen vaak ook aangepast moeten worden om eenzelfde afstand tot het minimumloon aan te houden. Ze mogen sowieso niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen.

Koppeling

Dit voorjaar had het CPB al onderzocht wat het effect is zonder automatische ‘koppeling’, waarbij een verhoging van het minimumloon direct leidt tot een stijging van alle uitkeringen. Zonder koppeling is het banenverlies door verhoging van het minimumloon heel veel minder dan met koppeling. De koppeling van uitkeringen aan het minimumloon is altijd een heet hangijzer in de politiek: links wil wel een volledige koppeling, rechts niet.

Nieuw kabinet

De meeste politieke partijen hebben een verhoging van het minimumloon, al dan niet met gehele of gedeeltelijke koppeling, in hun verkiezingsprogramma’s staan. Mogelijk is na de verkiezingen een compromis binnen handbereik bij de formatie van een nieuw kabinet: een verhoging van het minimumloon met een gedeeltelijke koppeling van bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen, maar zonder verhoging van het ultieme vangnet, de bijstand.