Nieuws
Publicatiedatum: 19 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Steeds meer werknemers kunnen informatieovervloed niet aan

Ruim twee miljoen mensen, 28% van de werkzame bevolking, krijgen zoveel informatie binnen op een werkdag dat ze moeite hebben deze te verwerken. Vorig jaar was het percentage werknemers dat aangaf last te hebben van een informatieovervloed nog 25%. Maar liefst 40% van de hoog opgeleide werknemers heeft hier last van, ten opzichte van slechts 14% van de laag opgeleide werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en zijn vaker op zoek naar een andere baan. Zo bleek onlangs uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een periodiek onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en TNO, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Werkdruk & de RI&E

Arbo is voor de OR een belangrijk thema. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht wat betreft het arbobeleid in de organisatie. Ga na, bijvoorbeeld middels een achterbanenquête, hoe de medewerkers de werkdruk ervaren en wat de mate van informatieovervloed is. Neem deze resultaten mee als de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt vernieuwd. Stel aan uw bestuurder voor om maatregelen te nemen om informatieovervloed tegen te gaan. Zorg ervoor dat die maatregelen worden opgenomen in het PSA-beleid.