Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Loonkloof mannen en vrouwen

Steviger aanpak nodig om loonkloof sneller te dichten

Minister Van Gennip (SZW) wil extra maatregelen om de loonkloof te dichten. Dat is nodig omdat het verschil tussen wat mannen en vrouwen gemiddeld per uur verdienen de afgelopen twee jaar nauwelijks is afgenomen. Het kabinet werkgevers gaat daarom verbieden sollicitanten te vragen naar hun oude salaris. Het uitkeringspercentage van ouderschapsverlof gaat omhoog van 50% naar 70%. Ook wordt de informatievoorziening over zwangerschap verbeterd om zwangerschapsdiscriminatie aan te pakken. Dat schrijft Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer op 7 december.

Nieuwe maatregelen

Van Gennip wil de nieuwe Europese richtlijn loontransparantie snel vertalen in Nederlandse wetgeving. Werkgevers moeten de loonkloof proactief verkleinen. Ze moeten transparant zijn over de beloning en loonverschillen binnen de organisatie. Dankzij deze inzichten verbeteren werknemers hun positie op de arbeidsmarkt. Ook wil het kabinet de samenleving stimuleren om meer te praten over ingesleten rolpatronen. Dat gebeurt met de in september gestarte dialoog ‘Samenspraak’, waar ervaringen worden gedeeld van verschillende groepen in de samenleving rondom gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en de verdeling van arbeid en zorg.

Gecorrigeerd loonverschil

De steviger aanpak is nodig nu het tempo eruit is bij de verkleining van de loonkloof. Bij de overheid nam het loonverschil in 2022 wel af, maar bij het bedrijfsleven is die niet kleiner geworden. Dat blijkt uit de ‘Monitor Loonverschillen 2022’ van het CBS. Voor correctie blijkt dat bij de overheid het uurloon van mannen 5,1% hoger is. In het bedrijfsleven verdienen mannen 16,4% meer dan hun vrouwelijke collega’s. In 2020 was dat verschil nog respectievelijk 6,7 en 17,3%. Een deel van het verschil kan worden verklaard door het soort werk, functie, opleiding en ervaring. Als die factoren eruit worden uitgefilterd, bedraagt het loonverschil bij de overheid 1,8%, bij het bedrijfsleven 6,9%.

Rol ondernemingsraad

Of de rol van de medezeggenschap wordt uitgebreid is nog niet duidelijk. Zij kunnen als intern klankbord bijdragen aan bewustwording over de loonkloof binnen de eigen organisatie. De ondernemingsraad kan volgens de WOR (artikel 28, lid 3) waken tegen discriminatie en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de organisatie stimuleren. In organisaties met 100 of meer werknemers heeft de bestuurder volgens de WOR (artikel 31) verder de plicht de OR te informeren over de beloningsverhoudingen in de organisatie.