Nieuws
Publicatiedatum: 17 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Kerst

Tijdelijke verhoging WKR vooral onbekend bij MKB

De tijdelijke verruiming van de Werkkostenregeling (WKR) tijdens COVID-19 heeft goed uitgepakt, ondanks de gebrekkige communicatie. Ongeveer 50% van organisaties met minder dan 50 werknemers was er niet van op de hoogte. Van de grotere was dat 30%. In de periode 2020 en 2021 werd het percentage van de vrije ruimte verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom en voor de resterende loonsom 1,2%. Op 7 november heeft het Ministerie van Financiën het onderzoek ‘Verruiming vrije ruimte WKR’ gepubliceerd over het effect van de verruiming WKR.

Communicatie

60-70% van de organisaties was op de hoogte van de verruiming en heeft er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. De meeste organisaties hebben de regeling gebruikt voor een extra thuiswerkvergoeding. Het gebruik was het laagst bij bedrijven met minder dan 10 werknemers (25%). Organisaties met onvoldoende financiële ruimte hebben geen gebruik gemaakt van deze verruiming. Ruim 50% van de gebruikers was positief over het gebruiksgemak, de gevolgen, ondersteuning. Minder positief waren de deelnemers aan het onderzoek over de communicatie.

Rol OR

De werkgever kan elk jaar een inventarisatie maken van de vergoedingen voor werknemers en de gevolgen voor de loonkosten. Bereid je hier als OR op voor door de WKR jaarlijks op de agenda te zetten en in de overlegvergadering te bespreken. De OR heeft volgens Artikel 23 WOR overleg- en initiatiefrecht en volgens artikel 31/31a WOR informatierecht. Bovendien heeft de OR volgens artikel 28 WOR de zorgplicht om te toetsen of de werkgever zich aan de wettelijke regels houdt. De OR kan zelf met voorstellen komen voor vergoedingen en verstrekkingen die de CAO niet regelt. Hierbij kan er onder andere gecontroleerd worden of er financiële ruimte is om bij te dragen aan vergoedingen en verstrekkingen en welke daarvan in de vrije ruimte passen. Ook kan er kritisch gekeken worden naar welke vergoedingen vervallen als er bezuinigd moet worden, en waarom.