Nieuws
Publicatiedatum: 8 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Stijgende lijn verzuim zet jaarlijks door

Het gemiddelde verzuim in Nederland is het afgelopen jaar wederom gestegen. In 2017 was het gemiddelde verzuim 3,8% en in 2018 is dit opgelopen naar maar liefst 4,8%. Zo bleek onlangs uit een analyse van verzuimcijfers van Arboned. Psychische klachten vormen de grootste oorzaak van verzuim. Opvallend is ook dat naarmate een organisatie meer werknemers in dienst heeft, hoe hoger het verzuim is. Organisaties met maximaal tien medewerkers in dienst kampen gemiddeld met een verzuimpercentage van 3,5%, bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers is dit al 4,3%. Verzuimbeleid is een belangrijk aandachtsgebied voor de OR, zo heeft u instemmingsrecht wat betreft regelingen rond arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie.

Focus op preventie

Preventie is een belangrijk onderdeel van het ziekteverzuimbeleid. Ga aan de hand van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) na hoe het preventiebeleid er in uw organisatie voor staat. Zijn de arbeidsomstandigheden goed op orde, dan kan veel verzuim voorkomen worden. Werk samen met een bedrijfsarts en eventuele andere gecertificeerde deskundigen. Check of op zijn minst de basisvoorwaarden in orde zijn: een werkomgeving en gereedschappen die aan alle eisen voldoen, beveiliging van (gevaarlijke) machines, een goede werksfeer, toegang tot een Arbo-deskundige en werknemers die uitgerust en goed geïnstrueerd aan het werk gaan.