Nieuws
Publicatiedatum: 1 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Temperatuur meten

Temperaturen van werknemers in conflict met AVG

Een werkgever die de temperatuur van werknemer controleert, overtreedt in de meeste gevallen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek bij twee grote werkgevers. Het AP heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis meerdere klachten ontvangen over een (verplichte) temperatuurmeting.

Privacy

Met het meten van de temperatuur krijgt de werkgever inzicht in medische- en persoonlijke gegevens van werknemers. Werkgevers mogen gezondheidsgegevens van werknemers niet inzien en verwerken. Nu is een temperatuurmeting niet altijd een overtreding. De werkgever moet aan de werknemer eerst toestemming vragen om de temperatuur op te nemen. Vervolgens mag de temperatuurmeting niet te herleiden zijn naar specifieke personen en mogen er geen negatieve gevolgen zijn als de werknemer weigert. In één van de gevallen die het AP onderzocht kregen werknemers die weigerden geen toegang tot de werkvloer. Dit is volgens het AP niet toegestaan.

OR: Let op!

Ondernemingsraad, let op: het temperaturen van werknemers is in veel gevallen een inbreuk op de privacy. De bestuurder is als werkgever daarmee in overtreding van de AVG. Ook valt er enkel uit de temperatuurmeting niet te herleiden of iemand besmet is met corona. Er valt dus weinig te winnen. Het invoeren van temperaturen is een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden en een regeling omtrent de verwerking van persoonsgegevens. De ondernemingsraad heeft hierover instemmingsrecht. Als de bestuurder bij de OR komt met het voorgenomen besluit om te temperaturen, ga dan niet zomaar akkoord! Vraag eerst grondig door waarom deze regeling volgens de bestuurder nodig is en wat er met de persoonsgegevens gebeurt.