Nieuws
Publicatiedatum: 27 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken

Thuiswerk leidt niet tot minder productiviteit

Bij thuiswerk daalt het aantal werkuren per week met gemiddeld 2,5 uur. 43% draait thuis nog steeds evenveel uren, 35% minder en 22% juist meer. Maar minder uren leidt niet automatisch tot minder kwaliteit: Bijna driekwart levert dezelfde productiviteit als normaal, 8% levert minder output, 16% zelfs meer.

Partner en thuiswerkplek

Het blijkt dat het hebben van een partner en eigen werkplek thuis bepalende factoren zijn voor de inzet en de output. Alleenwonenden zijn duidelijk minder productief, mogelijk door eenzaamheid en gebrek aan sociale contacten. Het kan helpen als werkgevers deze groep als eerste weer naar kantoor laat komen en hen betrekt bij groepsprojecten. Ook helpt het een goede thuiswerkplek voor de werknemer mogelijk te maken.

Erasmus Universiteit

Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder leiding van Samara Huls, gepubliceerd op 21 januari. Zij en haar mede-onderzoekers onderzochten de effecten van thuiswerk op de productiviteit van medewerkers. Aan het onderzoek deden 851 vooral hoger opgeleide medewerkers mee, die sinds corona ten minste vier uur per week meer thuiswerkten.