Nieuws
Publicatiedatum: 21 juni 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Eenzaamheid door thuiswerk

Thuiswerken leidt tot minder werkplezier en meer eenzaamheid

Hoewel de corona-maatregelen in snel tempo worden verlicht, besluiten veel organisaties gedeeltelijk thuiswerken permanent in te voeren: het hybride werken. Misschien handig vanuit het oogpunt van werkgevers en ook voor werknemers heeft thuiswerken voordelen. Maar de ervaringen met thuiswerken zijn lang niet onverdeeld positief. Zo zien ondernemingsraden dat thuiswerken voor de meeste werknemers aantoonbaar leidt tot minder werkplezier, vereenzaming, concentratieproblemen en verstoring van de balans werk/privé. Bovendien faciliteren werkgevers het thuiswerk onvoldoende. Dat blijkt uit OR Trends 2021, een onderzoek tijdens de lockdown onder bijna 600 ondernemingsraden (OR’en) met een achterban van in totaal meer dan 350.000 werknemers.

Effecten thuiswerk

Het beeld is dubbel. 55% van de OR’en geeft aan dat hun achterban minder werkplezier ervaart door thuiswerken en slechts 9% meer. Meer dan driekwart van de thuiswerkende werknemers ervaart een gevoel van eenzaamheid en ruim een op de drie ervaart concentratieproblemen. Bij 60% is de balans werk-privé verstoord door het thuiswerken, bij een op de drie juist verbeterd. 44% van de werknemers ervaart meer zelfregie dankzij thuiswerken. Per saldo heeft thuiswerken een positief effect op het ziekteverzuim: bij 8% van de organisaties leidt het tot meer verzuim, bij 24% juist minder.

Faciliteren thuiswerkplek

Slechts 66% van de werkgevers pakt de wettelijke verantwoordelijkheid voor een ergonomisch goed ingerichte werkplek thuis. Ruim 40% daarvan verstrekt zelf arbo-proof meubilair aan thuiswerkers, 26% laat werknemers de aanschaf declareren. De overige kosten van thuiswerk (extra energie, extra data, ruimtebeslag) blijken merendeels voor rekening van de werknemer. Kosten die een werknemer niet zou hebben als er geen thuiswerk zou zijn. Slechts 27% van de werkgevers geeft wel een maandelijkse thuiswerkvergoeding. Dit zijn gemiddelden over alle sectoren genomen. Na uitsplitsing blijken overheid en non profit het gemiddeld beduidend beter te doen dan het bedrijfsleven.

Faciliteren kantoor

Voor de mensen die wel naar hun werk mochten komen, hebben werkgevers wel het nodige geregeld. 93% heeft desinfectiegel gekocht, 83% heeft looproutes op de werkvloer aangelegd, 79% heeft gratis mondkapjes verstrekt aan de werknemers. Eveneens 79% maakt vaker schoon en 53% heeft plastic schermen geplaatst. Opmerkelijk is ook dat 8% van de werkgevers de temperatuur van werknemers blijkt te meten voor zij de werkvloer betreden, iets wat niet zomaar mag. Om al deze maatregelen te stroomlijnen heeft 48% van de organisaties een nieuwe functie gecreëerd: die van corona-coördinator.