Nieuws
Publicatiedatum: 3 oktober 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR
Arbeidsinspectie arbeidsmigratie

UWV wil simpeler stelsel arbeidsongeschiktheid

Het UWV luidt de noodklok over de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregels. Die zijn erg ingewikkeld. Mensen met een WIA-uitkering zitten onnodig lang in onzekerheid en weten niet waar ze aan toe zijn. Daarom dringt het UWV aan op een eenvoudiger en toegankelijker stelsel, waarbij terugkeer naar werk voorop staat en samenwerking tussen curatieve en sociale geneeskunde het uitgangspunt is. Op 28 september overlegde de UWV-directie hierover met leden van de Tweede Kamer.

Brandbrief

Al eerder stuurde het UWV de Kamer een brandbrief, waarin exact is aangegeven waar de huidige wet- en regelgeving knelt. Wetgeving is een kwestie van lange adem. Daarom wil het UWV ook oplossingen op korte termijn, zoals bij het inhalen van de achterstanden bij medische keuringen. Bijvoorbeeld met het instellen van Sociaal Medische Centra, die cliënten sneller en beter kunnen helpen. Of met een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers, waardoor deze groep sneller zekerheid krijgt en er tegelijkertijd beoordelingscapaciteit bij verzekeringsartsen vrijkomt.