Nieuws
Publicatiedatum: 2 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Vakbond FNV geen gesprekspartner cao detailhandel

Vakbond FNV heeft niet deelgenomen aan de totstandkoming van de nieuwe cao voor de detailhandel. De FNV eiste 3,5 procent loonsverhoging en dat zat er niet in, het winkelpersoneel krijgt er per juli slechts 1,03 procent bij. Zo sprak werkgeversorganisatie INRetail af met de kleinere vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV. Het is niet de eerste keer dat FNV niet meer meedoet aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao. In zo’n geval wordt de ondernemingsraad vaak een belangrijke gesprekspartner van de bestuurder. Zo kan de bestuurder arbeidsvoorwaarden met de OR bespreken en daarmee cao-onderhandelingen met de vakbond omzeilen.

OR als plaatsvervanger vakbond?

Zo’n overeenkomst heet een arbeidsvoorwaardenreglement (avr). En dat is niet hetzelfde als een cao. Een cao is wettelijk bindend en geldt automatisch voor alle werknemers. Een avr is niet bindend en moet in individuele arbeidscontracten expliciet genoemd worden. Daarnaast biedt een cao bedrijven en vakbonden meer vrijheid om van wettelijke regels af te wijken. In een avr moet echter de wettelijke norm gevolgd worden.

Steeds minder vakbondsleden

Het aantal geregistreerde vakbondsleden, 1,7 miljoen in 2017, is in Nederland al enkele jaren aan het afnemen, zo bleek onlangs uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als deze trend doorzet, zal de vakbond steeds minder draagvlak hebben en wordt de ondernemingsraad een steeds belangrijkere gesprekspartner als het gaat om het afspreken van arbeidsvoorwaarden. Is uw OR van plan te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Schakel dan een goede adviseur in. De belangen zijn groot en de materie is vaak complex en het traject langdurig.