Nieuws
Publicatiedatum: 28 augustus 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Vanaf september nieuwe arboregels en strengere arboboetes

Vanaf 1 september gelden er nieuwe regels voor het opleggen van boetes als organisaties niet de Arbowet naleven. Afgelopen juli werd de arbowetgeving en daarmee deze arboregels aangepast. Volgens de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, die onlangs gepubliceerd is in de Staatscourant, kan de Inspectie straks zonder waarschuwing vooraf direct een boete opleggen als uw bestuurder geen basiscontract met de arbodienst geregeld heeft. Daarnaast kunnen vanaf 1 september niet alleen organisaties zelf, maar ook bedrijfsartsen en arbodiensten boetes opgelegd krijgen. Ook uw OR heeft een verplichting tot het naleven van de nieuwe beleidsregels.

Ondernemingraad & preventiemedewerker

De preventiemedewerker werkt nauw samen met uw ondernemingsraad. Ook dient de preventiemedewerker minimaal een keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf te bespreken met de OR, bestuurder en arbodienst of bedrijfsarts. Gaat deze samenwerking in uw organisatie nog niet van een leien dakje? Wijs uw bestuurder er dan op dat het niet nakomen van deze verplichtingen na een eerste waarschuwing ook met een geldsom beboet wordt.

Lopend of nieuw contract?

Bestaande arbocontracten mogen nog onvolledig zijn wat betreft de nieuwe wetgeving. Alle nieuwe contracten dienen vanaf 1 juli 2017 wel direct aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.