Nieuws
Publicatiedatum: 15 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
zieke werknemer

Voorzitter mensenrechtencollege Jacobine Geel legt taken tijdelijk neer wegens ziekte

De bestuurscrisis bij het College van de Rechten van de Mens heeft voorzitter Jacobine Geel zo aangegrepen dat ze wegens ziekte haar taken tijdelijk heeft neergelegd. Vorige maand hebben vier van de zeven collega-bestuurders haar beschuldigd van vriendjespolitiek, intimidatie en discriminatie. Na deze melding hebben twee leden te horen gekregen dat ze niet herbenoemd worden. Dat meldt de website van NOS op 9 juni. 

Vleugellam 

Na de ziekmelding van Geel en het vertrek van vijf andere leden voor de zomer, zijn er nog maar twee leden over om het werk te doen, terwijl wettelijk is vastgelegd dat het college uit negen personen moet bestaan. Hierdoor komen de circa zestig zaken van slachtoffers van de toeslagenaffaire in het gedrang. 

Ondernemingsraad

Namens het personeel heeft de OR een brandbrief gestuurd aan minister Weerdwind van Rechtsbescherming. In die brief roept de OR de minister op om in te grijpen en samen te zoeken naar een oplossing. De minister is daar niet op ingegaan vanwege de onafhankelijkheid van het college. 

Onwerkbare situatie 

De twee collegeleden die melding tegen Geel hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag en daarna te horen kregen dat ze niet worden herbenoemd hebben een advocaat in de arm genomen. Deze heeft de raad van advies van het college gesommeerd dat besluit terug te draaien. Op haar beurt heeft Geel namens het college een advocaat ingehuurd om het besluit van de raad van advies te verdedigen. Vervolgens hebben haar collega’s daar weer bezwaar tegen gemaakt omdat ze vinden dat Geel geen advocaat mag inhuren namens het college die het tegen de eigen leden opneemt.