Nieuws
Publicatiedatum: 28 februari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Weinig aandacht voor veiligheid zakelijke rijder

Slechts een op de drie werkgevers neemt daadwerkelijk maatregelen om de veiligheid te verbeteren van werknemers die zakelijk autorijden. Denk aan een verbod om te bellen of te appen tijdens het rijden, of het installeren van een app die communiceren onmogelijk maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis onder 200 werkgevers en 600 werknemers in opdracht van Mono-zakelijk, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Werknemersveiligheid

Omdat zakelijke ritten tijdens werktijd plaatsvinden, is de werknemersveiligheid onderweg ook een zaak van werkgevers. Het is dus belangrijk dit gedrag te ontmoedigen. Meer dan twee derde van de ondervraagde werknemers vindt het belangrijk om afleiding in het verkeer tegen te gaan. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van auto-ongelukken. Toch communiceert een derde van de werknemers tijdens het rijden, 11% leest al rijdend berichten en 7% zoekt informatie op onderweg. De OR heeft instemmingsrecht als het gaat om veiligheid en arbeidsomstandigheden gaat (artikel 27 WOR) maar ook een zorgplicht om toe te zien of de regels worden nageleefd (artikel 28 WOR).