Nieuws
Publicatiedatum: 2 maart 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
groene arbeidsvoorwaarden

Werkgevers kunnen subsidie duurzame inzetbaarheid aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf september 2023 subsidie aanvragen voor projecten over duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt maximaal 50% van de duurzaamheidstrajecten met een minimum van € 75.000 per project. Een van de voorwaarden is dat ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen betrokken zijn bij het bedenken van de projecten.

Doelen

Projecten komen in aanmerking voor de subsidie voor duurzame inzetbaarheid als ze:

  • stimuleren dat werknemers zoveel mogelijk gemotiveerd, gezond en productief blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd;
  • stimuleren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van zowel het HR-beleid als de bedrijfsprocessen;
  • werkgevers ondersteunen bij het aanbieden van regelingen voor eerder uittreden aan een groep oudere werknemers voor wie het doorwerken tot het pensioen te zwaar is geworden.

Internetconsultatie

De conceptregeling ligt opnieuw voor ter internetconsulatie. De oorspronkelijk regeling uit 2020, destijds uitgesteld wegens de kabinetsformatie, is op een zeer belangrijk punt aangepast. Door het minimum subsidiebedrag te verlagen naar € 75.000, kunnen ook individuele organisaties subsidie aanvragen, in plaats van alleen samenwerkingsverbanden.