Nieuws
Publicatiedatum: 2 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Corona App

Werkgevers ontmoedigen gebruik corona-app

Vakbond CNV en branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL) krijgen tientallen meldingen binnen over werkgevers die het personeel ontraden of verbieden om de corona-app te gebruiken. Hiermee willen zij grootschalig verzuim voorkomen, maar volgens arbeidsjurist Pascal Besselink is dit verboden, aldus Trouw op 2 november 2020.

Niet verplichten, niet verbieden

Het is volgens de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19 werkgevers (of anderen) verboden het gebruik van de app te verplichten. Omgekeerd geldt ook dat een werkgever het gebruik van de app ook niet collectief mag verbieden. Allereerst omdat de werkgever het kortetermijnbelang van de organisatie laat prevaleren boven het gezondheidsbelang van de werknemer. Maar ook omdat er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen werkgever en individuele werknemer. Volgens de in Trouw aangehaalde arbeidsjurist Besselink zal een werknemer een verzoek tot niet-installeren van de werkgever als verplichtend, en niet als vrijwillige keuze ervaren

Ondernemingsraad

Stelt uw bestuurder eisen aan het gebruik van de corona-app door het personeel? Dat is een serieuze zaak. Het is volgens de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19 verboden voor wie dan ook om het gebruik van de app te verplichten of te verbieden. Hiermee stelt de bestuurder het kortetermijnbelang van de organisatie, om verzuim te voorkomen, voor de gezondheid en veiligheid van het personeel. Het is cruciaal dat u de bestuurder hierop aanspreekt, zodat deze regels komen te vervallen.