Nieuws
Publicatiedatum: 29 mei 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
wettelijk rouwverlof

Wettelijk rouwverlof op komst

Het recht op rouwverlof wordt in de Wet arbeid en zorg vastgelegd. Werknemers krijgen hierdoor in de toekomst werknemers recht op vijf betaalde verlofdagen als binnen hun gezin met minderjarige kinderen één van de ouders of een minderjarig kind komt te overlijden. Werkgevers gaan het verlof betalen. Het rouwverlof komt boven op het kortdurend calamiteitenverlof, waarbij een werknemer recht heeft op verlof van overlijden tot en met uitvaart. Het nieuwe verlof moet worden opgenomen binnen een jaar na de uitvaart. Het wetsvoorstel is op 16 mei ter internetconsultatie voorgelegd.

Wet invoering rouwverlof

De Wet invoering rouwverlof richt zich op een meer geleidelijke terugkeer van de rouwende werknemer op de werkvloer en beoogt (langduriger) verzuim na verlies van een geliefde terug te dringen. Onder partner wordt verstaan: echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie de werknemer ongehuwd samenwoont. Onder minderjarig kind wordt niet alleen een eigen kind onder de 18 verstaan, maar ook een pleegkind of een kind waarvan de werknemer duurzaam de verzorging en de opvoeding op zich heeft genomen.

Nieuw verlofstelsel

Het rouwverlof wordt toegevoegd aan de Wet arbeid en zorg (Wazo), waarin alle wettelijke verlofregelingen voor werknemers zijn opgenomen. De Wazo zelf krijgt in de toekomst waarschijnlijk een grondige opknapbeurt. Onlangs is besloten op advies van de Sociaal Economische Raad de verlofregelingen te clusteren rond de thema’s zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijke situaties.