Nieuws
Publicatiedatum: 23 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wijzigingen Arbowet op een rij

Het is bijna zover: de nieuwe Arbowet gaat in per 1 juli. De OR krijgt meer bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo krijgt u instemmingsrecht bij het aanstellen van de preventiemedewerker. Ook moet de arbodienst verplicht samenwerken met de ondernemingsraad. Uw bestuurder heeft een jaar de tijd, tot 1 juli 2018, om alle wijzigingen op orde te brengen. Nog geen instemmingsaanvraag ontvangen voor het wijzigen van het arbocontract? Bereid u vast voor.

Bevoegdheden OR

U had als OR al instemmingrecht op het profiel van de preventiemedewerker, dat wordt uitgebreid en u krijgt ook instemmingsrecht op de aanstelling van de preventiemedewerker. Samenwerking met de preventiemedewerker en arbodienst wordt verplicht. In het basiscontract moet staan hoe het overleg tussen deze partijen is geregeld. Let op: het contract met de arbodienstverlener is instemmingsplichtig.

Overige wijzigingen

Naast de versterkte positie van de OR, wijzigen er ook nog andere zaken. Let op de volgende punten:

  • De bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en hij mag bijvoorbeeld de werkplek bezoeken.
  • Werknemers hebben voortaan recht op een second opinion als de begeleiding van de bedrijfsarts niet naar wens is.
  • Alle vereisten moeten in het basiscontract staan vastgelegd met de arbodienstverlener.
  • De Inspectie SZW controleert inhoud en naleving van het basiscontract, bij het ontbreken hiervan kunnen boetes volgen.
  • Er moet een open spreekuur zijn, tijdens welke medewerkers vrij zijn de bedrijfsarts te consulteren.
  • De bedrijfsarts krijgt tijd om beroepsziekten op te sporen en te melden.