Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Brief aan bestuurder over beroep Ondernemingskamer (artikel 26)

Artikel 26 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt u de mogelijkheid als ondernemingsraad in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer (OK). Dit kunt u doen als het adviesplichtige besluit van de bestuurder niet in overeenstemming is met het advies van de OR. Ook kan later blijken dat uw ondernemingsraad niet over alle feiten en informatie beschikte op het moment dat u het advies uitbracht. Als deze informatie de aanleiding zou zijn geweest om uw advies niet of anders uit te brengen, kunt u actie ondernemen. U heeft een maand de tijd om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer. Gebruik onderstaande voorbeeldbrief om uw bestuurder hiervan op de hoogte te stellen.