Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2019

Brief aan medewerker over afwijzen wegens individuele kwestie

Als ondernemingsraad (OR) bent u er om de belangen van uw achterban te behartigen. Het komt regelmatig voor dat werknemers met individuele kwesties bij u aankloppen. Helaas heeft u niet de bevoegdheid en de middelen om individuele gevallen aan te pakken. Gebruik deze voorbeeldbrief om zo’n verzoek af te wijzen.