Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2019

Brief van bestuurder met adviesaanvraag voor de OR

Staat het vast dat de ondernemingsraad bij de besluitvorming moet worden betrokken? Dan moet de bestuurder een adviesaanvraag opstellen. Hij is dan verplicht het voorgenomen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor te leggen. De inhoud van de adviesaanvraag moet voldoen aan de wettelijke eisen uit artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zo moet er een overzicht van beweegredenen, gevolgen en voorgenomen maatregelen in de aanvraag staan. Bekijk onderstaande voorbeeldbrief om te zien hoe een adviesaanvraag er in grote lijnen uit hoort te zien.