Checklists
Laatst gewijzigd op: 16 april 2021
Software

Adviesrecht bij aanschaf nieuwe HR-software

De HR-afdeling binnen uw organisatie is er vast en zeker bij gebaat om de beste software en computersystemen te gebruiken voor het HR-werk. Maar niet zonder inspraak van de OR. Op verschillende aspecten van de aanschaf van nieuwe systemen en software heeft de OR zowel adviesrecht als instemmingsrecht.

Technologische voorziening

Artikel 25, lid 1k van de Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR adviesrecht bij de invoering van een belangrijke technologische voorziening. In het geval van een nieuw personeelsinformatiesysteem is hiervan meestal sprake.

Belangrijke investering

Zodra een nieuw computersysteem of HR-softwaresysteem zich leent als een belangrijke investering, dan heeft de ondernemingsraad adviesrecht volgens artikel 25 lid 1h van de Wet op de Ondernemingsraden. Kijk hierbij wel altijd naar de context van de aankoop en invoering van het nieuwe systeem. Als dit maar een gering beslag legt op de financiële middelen van de organisatie, dan is het geen belangrijke investering.

Procedure adviesrecht

Het adviesrecht is een van de belangrijkste en meest gebruikte rechten van de OR. Lees de checklist Recht van advies voor alle ins- en outs rondom dit thema, of bekijk het thema-dossier over het adviesrecht voor alle checklists, FAQ’s, modellen en voorbeeldbrieven rondom het adviesrecht van de OR.

Privacy

Bij de invoering van een nieuw computer- of HR softwaresysteem worden bijna onvermijdelijk ook beslissingen genomen over de wijze waarop men met de gewonnen informatie omgaat. Als deze nieuwe software gericht is of geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel, dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (artikel 27 lid 1l WOR).

Kijk ook altijd goed naar de huidige AVG-wetgeving bij de invoering van nieuwe systemen. Zorg ervoor dat u geen data vergaard of opslaat die u niet mag opslaan, want daarmee schendt uw organisatie de privacy van het personeel. Lees meer in onze checklist privacybeleid en de OR.