Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 september 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Hebben wij als ondernemingsraad invloed op de keuze voor een maatwerk- of een vangnetregeling?

Uw bestuurder kan alleen kiezen voor een maatwerkregeling als dit in de voor uw organisatie geldende cao staat, of als hij hierover overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad. Hierover moet de bestuurder schriftelijke afspraken met u maken. Gaat u niet akkoord? Dan is uw bestuurder gedwongen voor een vangnetregeling te gaan. Bij de vangnetregeling heeft de bestuurder niet uw overeenstemming nodig, maar wel uw instemming.

Meer weten over het verschil tussen de maatwerk- en vangnetregeling? Bekijk dan deze checklist.