Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de OR recht op de notulen van de MT-vergaderingen?

De rechter heeft ooit bepaald dat de OR geen automatisch recht heeft op de notulen van het MT. Het beroep van de OR op zijn algemene taak om de ontwikkelingen in de organisatie te kunnen volgen vond de rechter niet voldoende. De informatierechten van de OR staan in artikel 31 a tot en met e van de WOR. De OR heeft een algemeen informatierecht, een recht op financiële informatie en een informatierecht over sociaal beleid en beloningsverhoudingen. Met het algemene informatierecht kan de OR de bestuurder wel vragen om informatie te verstrekken over een specifieke aangelegenheid.