Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan de OR informatie afdwingen bij de bestuurder?

De bestuurder moet alle informatie verstrekken waar de OR om vraagt, mits de OR deze informatie redelijkerwijs nodig heeft voor zijn OR-werk. Hebben bestuurder en OR een verschil van mening hierover, dan kan de OR voor bemiddeling en advies naar de bedrijfscommissie stappen en daarna, als dat nodig is, een beslissing van de kantonrechter vragen. Notulen van MT-vergaderingen bijvoorbeeld, behoren volgens de rechter niet vanzelfsprekend tot de informatie die de OR redelijkerwijs nodig heeft.