Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Klopt het dat de bestuurder één keer per jaar gegevens moet leveren omtrent loonverhoudingen?

In artikel 31d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de ondernemingsraad gegevens omtrent beloningen moet krijgen. Een tijdstip wordt in de WOR echter niet gegeven. De bepaling van artikel 31d lid 1 WOR sluit aan bij artikel 31b WOR, waarin de informatievoorziening ten aanzien van het sociaal beleid van de organisatie wordt geregeld.

Informatie over sociaal beleid

Een logisch en praktisch moment is dan ook het gebruikelijke moment waarop aan de OR informatie word doorgegeven over het sociaal beleid. Verder moet de OR zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld als er belangrijke tussentijdse wijzigingen zijn in arbeidsvoorwaardelijke regelingen (waaronder beloningen) en afspraken. Een belangrijke wijziging kan bijvoorbeeld zijn een nieuwe cao of de versobering van arbeidsvoorwaarden bij een reorganisatie.