Faq's
Laatst gewijzigd op: 29 juni 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Werktijd

Mag de bestuurder zomaar de werktijden aanpassen?

Nee, dat mag niet zomaar. De ondernemingsraad heeft volgens artikel 27 lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht over arbeids- en rusttijdenregelingen. Als uw bestuurder van plan is om (tijdelijk) de werktijden aan te passen, dan moet dit voorstel eerst langs de OR. Ook de werknemers moeten daarna nog individueel instemmen met de wijziging, tenzij anders is overeengekomen in de arbeidsvoorwaarden.

Uitzonderlijke situaties

Er zijn een aantal uitzonderlijke situaties waarbij de bestuurder tijdelijk de werktijden mag aanpassen, zónder instemming van de OR. Dit was onlangs het geval bij de coronacrisis. Let als OR dan goed op dat bij de tijdelijke wijziging wel een voorgenomen einddatum staat. Anders krijgt de bestuurder zo een vrijbrief om de tijdelijke aanpassing permanent te maken.

Lees hier meer over de rol van de OR bij arbeidsvoorwaarden.