Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze aandeelhouders willen een onderdeel van ons bedrijf verkopen aan een derde partij. Heeft de OR hier adviesrecht over?

De OR heeft hierover adviesrecht op basis van artikel 25, lid1a van de WOR. Hierin staat dat de OR adviesrecht heeft bij ‘overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan’. Hoe klein het onderdeel ook is dat wordt verkocht, de zeggenschap verandert en dus heeft de OR adviesrecht.

De belangrijkste aandachtspunten voor het advies van de ondernemingsraad zijn hierbij:

–              Wat is de reden voor de verkoop? Zijn er structurele financiële problemen die ten grondslag liggen aan de verkoop of passen de werkzaamheden niet (meer) binnen de missie van de organisatie?

–              Wat zijn de personele gevolgen van de verkoop? Gaan er bijvoorbeeld collega’s mee naar de nieuwe organisatie, of blijven zij in dienst van de huidige organisatie? Wat wordt dan hun nieuwe takenpakket? Gaat er werkgelegenheid verloren?

–              Wat zijn de financiële gevolgen? Wordt er een goed renderend deel verkocht en blijft een verlieslatend deel over, of andersom? En wat zijn de gevolgen daarvan voor de langere termijn? Denk aan minder inkomsten of extra kostenbesparingen die ten koste van de werkgelegenheid gaan.

Overigens is de kans groot dat de bestuurder een adviseur inschakelt om over een dergelijke (deel)overdracht te adviseren. Over de formulering van de adviesopdracht aan deze adviseur heeft de OR ook adviesrecht (WOR, artikel 25, lid 1n). Als u daar geen adviesrecht over heeft gekregen, is het verstandig om de bestuurder hierop aan te spreken, zodat in het vervolg wel een adviesaanvraag wordt geformuleerd. Juist deze adviesaanvraag is namelijk belangrijk voor de OR om vroegtijdig op de hoogte te zijn van ingrijpende veranderingen. Zo kan de OR in een vroegtijdig stadium invloed uitoefenen.