Faq's
Laatst gewijzigd op: 17 juli 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder legt ons geheimhouding op, maar wij vinden dit niet redelijk, wat nu?

Geheimhouding kan u opgelegd worden bij bedrijfsgeheimen, aangelegenheden waarvan u het vertrouwelijk karakter ‘dient te begrijpen’ en aangelegenheden waarbij u geheimhouding wordt opgelegd. Als uw bestuurder u geheimhouding oplegt, dan dient hij dit zoveel mogelijk voor de behandeling van de betreffende aangelegenheid aan u mede te delen. Ook moet hij de (redelijke) grenzen aangeven van die geheimhouding:

  • Hoe lang de geheimhouding duurt;
  • Welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen;
  • Of er personen zijn bij wie de geheimhouding niet in acht hoeft te worden genomen.

Naar de rechter

Als u het niet eens bent met de opgelegde geheimhouding, biedt artikel 20, lid 7 WOR u de mogelijkheid naar de rechter te stappen, U kunt de kantonrechter verzoeken de opgelegde geheimhouding op te heffen. U moet daarbij beargumenteren dat de bestuurder bij zijn afweging niet in redelijkheid tot het opleggen van geheimhouding had kunnen besluiten.

Geheimhouding weigeren?

U kunt geheimhouding ook weigeren. In dat geval ontvangt u de betreffende geheime informatie natuurlijk niet, terwijl u die misschien wel nodig zou hebben om uw taak als OR uit te kunnen oefenen. Uiteindelijk zal de bestuurder u toch van de informatie moeten voorzien, maar let op: dit kan procedures zodanig vertragen dat u niet voldoende tijd heeft om tot een weloverwogen besluit te komen.