Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Volgens de bestuurder moet de OR binnen vier weken adviseren. Klopt dat?

De wet geeft niet aan binnen welke termijn de OR moet reageren op een advies- of instemmingsaanvraag. De OR bepaalt zelf hoeveel tijd nodig is. Dat hangt mede af van hoe complex het onderwerp is, hoe snel en volledig de informatievoorziening is en hoe het overleg met de bestuurder verloopt. Wel schrijft de wet voor dat de OR pas kan adviseren of (al dan niet) instemmen, nadat er tenminste eenmaal overleg met de bestuurder over het voorgenomen besluit is geweest. Dat is nodig om vragen te kunnen stellen en meer informatie te krijgen. Bij het instemmingsrecht geeft de wet aan dat de OR ‘zo spoedig mogelijk’ na één of meer overleggen laat weten of hij instemt of niet. Let op: als de OR met de bestuurder afspreekt om binnen een bepaalde termijn te reageren op een advies- of instemmingsaanvraag, dan moet de OR zich aan deze termijn houden.