Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 december 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij hebben informatie bij de bestuurder opgevraagd, maar hij weigert deze informatie te overhandigen. Wat nu?

Artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat uw bestuurder verplicht is de ondernemingsraad van informatie te voorzien die u redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van uw taken. Heeft u al een schriftelijk informatieverzoek gedaan? Geef hierin concreet aan voor welke aangelegenheid u de informatie nodig heeft en waarom het voor uw OR belangrijk is deze informatie te krijgen.

 

Kantonrechter

Als uw bestuurder de door u opgevraagd informatie niet wil verstrekken, kunt u naar de kantonrechter stappen op basis van artikel 36 WOR. De kantonrechter kan dan bepalen dat de bestuurder gevolg dient te geven aan uw informatieverzoek. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de informatie nodig heeft om uw medezeggenschapstaken redelijkerwijs uit te voeren. Zorg dus dat u uw informatieverzoek altijd goed onderbouwt.

Benieuwd hoe een informatieverzoek eruit ziet? Bekijk dit voorbeeld.