Modellen
Laatst gewijzigd op: 12 oktober 2019

Achterbanenquête

Als OR moet u altijd weten wat er speelt binnen uw achterban. Door het houden van een achterbanenquête krijgt u inzicht in wat belangrijke aandachtspunten zijn voor uw OR. Gebruik daarvoor deze voorbeeldenquête.