Modellen
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019

Agenda OR-vergadering

Een duidelijke agenda voor de interne OR-vergadering is belangrijk. Zo weet de achterban met welke onderwerpen de OR zich bezighoudt en kunnen de OR-leden de vergadering goed voorbereiden. De voorzitter en de secretaris (of het dagelijks bestuur van de OR) stellen de agenda op en zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van de onderliggende stukken. Gebruik dit model om een agenda op te stellen voor de OR-vergadering.