Nieuws
Publicatiedatum: 23 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Bedrijfsongeval

Aantal bedrijfsongevallen veel hoger dan Inspectie SZW aangeeft

De helft van de bedrijfsartsen weet niet dat zij gevaarlijke situaties en misstanden op de werkvloer kunnen melden bij de Inspectie SZW en doet dit dus ook niet. Ook als bedrijfsartsen het wel weten, melden ze toch vaak de bedrijfsongevallen niet, omdat ze ook in een opdrachtrelatie zitten met de werkgever en het direct duidelijk is wie er heeft gemeld. Hierdoor ligt het werkelijke aantal bedrijfsongevallen waarschijnlijk veel hoger dan de Inspectie SZW jaarlijks bijhoudt. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (Nvab) onder 221 bedrijfsartsen.

Bedrijfsongevallen

De Inspectie SZW publiceerde onlangs haar jaarlijkse rapport over het aantal bedrijfsongevallen in 2020. Hieruit bleek dat het aantal bedrijfsongevallen juist is gedaald ten opzichte van 2019, met als voornaamste oorzaak het coronabeleid en thuiswerkadvies. Verreweg de meeste ongevallen vonden plaats door het gebruik van machines of aangedreven handgereedschap op de werkvloer.