Nieuws
Publicatiedatum: 16 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Bouw

Minder bedrijfsongevallen door thuiswerken

In 2020 kwamen er 54 werknemers om door een ongeval op de werkvloer. Dit zijn er 15 minder dan vorig jaar. Voornaamste reden voor de daling van het aantal dodelijke ongevallen is corona, waardoor veel medewerkers thuiswerken of noodgedwongen thuiszitten. Dat blijkt uit de monitor Arbeidsongevallen 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Machinegebruik

Verreweg de meeste ongevallen gebeuren bij het (verkeerd) gebruik van machines op de werkvloer. Daarna komt aangedreven handgereedschap en heftrucks als meest voorkomend bij een ongeval. Uit het onderzoek van het ministerie komt naar voren dat 39% van de organisaties die met machines werkt geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft. 10% van de organisaties die met machines werkt en wel een RI&E heeft, heeft het gebruik van de machines hier niet in opgenomen.

RI&E

Voor een veilige en gezonde werkplek moet er inzicht zijn in de risico’s binnen de organisatie. Daarom schrijft de Arbowet voor dat er een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet worden gemaakt met bijpassend Plan van Aanpak. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over zowel de RI&E en het Plan van Aanpak volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Lees in deze checklist alles over de RI&E en uw rol als OR.