Nieuws
Publicatiedatum: 19 juni 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Adviesrecht wél geldig bij doorstart

Een OR heeft wel degelijk adviesrecht bij de doorstart van een organisatie na een faillissement. Dat stelt de Hoge Raad in een arrest van 2 juni. De OR van DA Retailroep stapte vorig jaar naar de Ondernemingskamer (OK) toen de curator bij de doorstart de OR niet om advies had gevraagd. De OK bepaalde destijds dat er geen adviesrecht geldt bij de doorstart van een onderneming. Daar liet de OR het niet bij zitten; ze ging in cassatie. En met succes, want de Hoge Raad gaf de OR gelijk, vernietigde de eerdere beschikking van de Ondernemingskamer en veroordeelde de DA Retailgroep tot het betalen van de eerdere proceskosten, de kosten van de cassatie en de begrote kosten van de OR.

Aanscherping

De Hoge Raad oordeelde dat als een faillissement erop gericht is de onderneming te beëindigen, er geen sprake is van adviesrecht. In dat geval moet het adviesrecht wijken voor de belangen van schuldeisers. Besluiten tot de verkoop van activa conform artikel 176 van de Faillissementswet of besluiten tot ontslag van werknemers bij een faillissement zijn dan niet adviesplichtig. Worden de activa echter verkocht met als doel (delen van) de onderneming voort te zetten of door te laten starten door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dan moet de OR wel degelijk om advies worden gevraagd bij zulke besluiten. Hiermee heeft de Hoge Raad het adviesrecht van de OR duidelijk aangescherpt.