Nieuws
Publicatiedatum: 16 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Arbeidsongeval

Arbeidsinspectie krijgt 3.700 meldingen van arbeidsongevallen

In 2022 heeft de arbeidsinspectie 3.700 meldingen van arbeidsongevallen ontvangen. Dat waren er ruim 200 meer dan het jaar ervoor. In 2022 zijn 51 werknemers direct overleden door een arbeidsongeval, negen minder dan in 2021. In totaal ontving de arbeidsinspectie ruim 10.000 andere meldingen. Ruim 3.000 daarvan heeft de inspectie onderzocht. 41% ging over onveilig en ongezond werken en 59% over oneerlijk werk. Dat staat in het Jaarverslag 2022 van de arbeidsinspectie van 10 mei. 

Melden arbeidsongevallen 

Veel arbeidsongevallen worden niet eens gemeld. Sommige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet niet alleen worden geregistreerd, maar ook direct aan de arbeidsinspectie worden gemeld:  

  • bij opname in het ziekenhuis, ook als dagopname (maar niet bij een poliklinische behandeling); 
  • wanneer er sprake is van blijvend letsel, inclusief amputatie, blindheid of chronische lichamelijke en psychische klachten; 
  • als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval. 

Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, moet de werkgever het ongeval direct melden bij de arbeidsinspectie. 

Rol OR bij ongevallen 

Meldt de werkgever een ongeval niet, dan mag de OR ook namens de getroffen werknemer de melding doen. Bij het onderzoek van de arbeidsinspectie mag de OR ook aanwezig zijn en de inspectie onder vier ogen spreken.