Nieuws
Publicatiedatum: 22 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Kledingwinkel

Bestuurder Miss Etam erkent OR onder druk van rechtszaak

De bestuurder van modeketen Miss Etam heeft onder druk van een rechtszaak alsnog beloofd de positie van de OR te respecteren. Dat betekent dat alle voorgenomen besluiten eerst langs de OR voor advies of instemming gaan.  De nieuwe eigenaar en bestuurder, Martijn Rozenboom, was van plan de online verkoop en enkele winkels van Miss Etam te sluiten zonder de OR daar vooraf in te kennen. De OR spande daarop samen met vakbond AVV een rechtszaak aan bij de Ondernemingskamer (OK). Vlak voor de zaak op 22 oktober zou voorkomen, ging Rozenboom alsnog overstag en erkende hij de OR.

Filialen gesloten

De OR was verontwaardigd over het besluit en stapte daarom met de AVV op 16 oktober naar de Ondernemingskamer voor een spoedprocedure. ‘Rozenboom wil helemaal niks te maken hebben met de OR’ zegt AVV voorzitter Martin Pikaart. ‘Daarom wilden wij allereerst erkenning van de OR afdwingen en aansluitend het terugdraaien van de besluiten om filialen en de webshop te sluiten afdwingen bij de Ondernemingskamer.’

Ondernemingskamer

Op 22 oktober zou de zitting plaatsvinden, maar deze is dus gecanceld. Rozenboom kwam toch op het verzoek van de OR terug om de ondernemingsraad te betrekken bij de besluitvorming voor de toekomst van het bedrijf. Ook erkent hij met terugwerkende kracht de positie van de ondernemingsraad voor Miss Etam. ‘Rozenboom nam contact op met ons en de OR en heeft bevestigd dat hij in de toekomst de OR betrekt bij de besluitvorming.’

Samenwerking

Pikaart bevestigt dat de OR en vakbond een nauwe samenwerken in deze zaak. ‘De OR wil nadrukkelijk het perscontact via ons laten lopen. Zij zijn natuurlijk betrokken bij de voormalige rechtsgang tegen de eigen bestuurder. Dat laat zien dat de verhouding tussen Rozenboom en de OR niet al te best is. De OR zag het daarom niet zitten om de pers zelf te woord te staan en laat dit over aan ons.’

Geen salaris

Eerder was er ook al gesteggel tussen OR en Rozenboom over het betalen van het septembersalaris van de nog resterende 620 werknemers. OR en vakbond benaderden al het personeel met de vraag om middels een vordering het loon op te eisen. Ongeveer 600 werknemers gaven hier gehoor aan. Een geslaagde actie, want onder die druk kwam Rozenboom met het loon over de brug.

Bedrijvenopkoper

Rozenboom is een bedrijvenopkoper die vaak opduikt als het met een retailbedrijf niet goed gaat. Meestal loopt het na de overname door Rozenboom slecht af met het bedrijf en gaat het alsnog failliet. Hij vindt dat hij als eigenaar besluiten kan nemen zonder de werknemers te horen, probeert alles van waarde te verkopen en overlaadt de onderneming met extra schulden door de lonen niet te betalen. Gevolg: de voorraden worden verkocht, het personeel staat op straat en het UWV – lees: de maatschappij – mag de achterstallige lonen betalen. En het einde van het verhaal is dat de keten alsnog failliet gaat.

Niet blij

Daarom waren OR en vakbond niet blij met de overname door Rozenboom. ‘Wij vermoeden sterk dat Rozenboom zijn strategie ook wil toepassen op Miss Etam’ aldus Pikaart. ‘Niets wijst erop dat hij daadwerkelijk wil gaan ondernemen. Maar wat belangrijk is, is dat hij het bedrijf niet mag regeren als alleenheerser. Daarom is het van belang dat hij de rol van de OR bevestigt en hen betrekt bij de besluitvorming. Zo heeft de werknemer ook een stem.’

Verkoop

De OR en de vakbond hebben het vermoeden dat de verkoop van de keten aan Rozenboom niet helemaal ‘vlekkeloos’ is verlopen. Daarom wil de vakbond en OR graag de geheime documenten over de verkoop inzien. Zowel de curator als de rechter-commissaris hebben dit verzoek afgewezen. De curator heeft waarschijnlijk ook weinig keus gehad met de verkoop aan Rozenboom. Pikaart: ‘Van alle voorstellen die gedaan zijn door potentiële kopers, was het aanbod van Rozenboom het minst beroerd, zei de curator tegen de OR.’