Nieuws
Publicatiedatum: 18 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
samenwerken

Dit verandert er in ieder geval in 2021

In 2021 verandert er een hoop voor uw organisatie. Als lid van de ondernemingsraad is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle veranderingen en hier vorm aan te geven in uw rol voor de werknemers en de organisatie.

Minder vrije ruimte WKR, meer vrijstelling voor scholing

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor 2021 gaat fors omlaag. Over de eerste € 400.000 van de loonsom van 3,0% naar 1,7%. Over het meerdere van 1,2% naar 1,18%. Daarmee is de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in 2020 vanwege corona ingetrokken. Deze verandering gaat in per 1 januari 2021. In ruil voor de verlaging van de vrije ruimte wordt de gerichte vrijstelling voor scholing van werknemers in 2021 uitgebreid met een vrijstelling voor scholingskosten voor loon uit vroegere arbeid. Het moet gaan om een studie of opleiding die de werknemer volgt om een inkomen te verdienen.

Bedrijfsarts leidend bij RIV-toets

Vanaf 1 september 2021 is het oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets. Deze toets stelt vast of de werkgever en werknemer hun verplichtingen tot re-integratie zijn nagekomen. Op dit moment is er nog kans op een loonsanctie als bedrijfsarts en verzekeringsarts van mening verschillen. Die kans wordt aanzienlijk kleiner nu het oordeel van de bedrijfsarts straks leidend is. De nieuwe regeling gaat niet ten kosten van het recht van werknemers op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Ingroeiquotum toezichthouders

Er komt een ingroeiquotum voor toezichthouders van beursgenoteerde bedrijven om de verhouding mannen en vrouwen versneld gelijk te trekken. Nieuwe toezichthouders in de Raad van Commissarissen (RvC) moet voor minstens 30% bestaan uit vrouwen en voor eveneens minstens 30% uit mannen. Het laatste deel is vrij in te vullen. Voor alle andere 5.000 grote besloten vennootschappen komt er een verplicht ‘actieplan diversiteit’. In dit actieplan moeten concrete plannen staan om de diversiteit aan de top van de organisatie te verbeteren.

Nieuwe tranches NOW: 3.2 en 3.3

De overheid blijft organisaties die te lijden hebben onder corona ondersteunen in 2021 met de NOW 3-regeling. Het tweede tijdvak, NOW 3.2, gaat in op 1 januari en loopt tot 31 maart. Het loket voor NOW 3.1 is nog open tot en met 27 december 2020. Veel eerder geplande versoberingen ten opzichte van het eerste tijdvak zijn teruggedraaid. Het derde tijdvak (NOW 3.3) loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De aanvraag voor het tweede tijdvak kan van 15 februari tot 14 maart en de aanvraag voor het derde tijdvak kan van 17 mei tot 13 juni. Lees meer over de NOW 3.2 en NOW 3.3 hier.

AOW-leeftijd blijft op 66 jaar en 4 maanden

De AOW-leeftijd maakt in 2021 opnieuw pas op de plaats en blijft net als in 2020 en 2019 staan op 66 jaar en vier maanden. Tussen 2022 en 2024 gaat de leeftijd weer omhoog naar 67 jaar. De AOW-leeftijd zal daarna minder snel stijgen. Vanaf 2026, wanneer het nieuwe pensioenstelsel ingaat, komt er een twee-derde-koppeling: neemt de levensverwachting met één jaar toe, dan stijgt de AOW-leeftijd met acht maanden. Lees hier meer over de stijging van de AOW-leeftijd voor de komende jaren.

Beter pensioen voor payroller

Vanaf 1 januari 2021 krijgen payrollwerknemers recht op een beter pensioen. Ze krijgen naast ouderdomspensioen ook recht op een nabestaandenpensioen, er mag geen wachttijd meer gelden en de minimale werkgeversbijdrage wordt 14,6%. Dat is te danken aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Tot en met 2020 vielen payrollkrachten onder de verplichte pensioenregeling Stipp, het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche. Vanaf 1 januari moet de payroll werkgever zijn payrollers hetzelfde pensioen geven als voor gelijke of gelijkwaardige functies in de organisatie of sector waar de payroller werkt. Daarmee worden payrollers opnieuw minder goedkoop dan gewone werknemers.