Nieuws
Publicatiedatum: 19 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Pesten op de werkvloer

Een op de tien werknemers is pestslachtoffer

Een op de tien werknemers wordt gepest op de werkvloer. In de industrie, het vervoer en in bestuurlijke functies komt pesten het meest voor. Het onderwijs en de ICT heeft de minste pestslachtoffers. Het pestprobleem leidt naar schatting tot vier miljoen extra verzuimdagen per jaar en ongeveer negen miljoen aan doorbetaald loon door het pestverzuim. Een flinke kostenpost voor de werkgever dus.

Wat kan de werkgever doen?

Uw werkgever kan verschillende maatregelen nemen om het pesten op de werkvloer tegen te gaan:

  • Stel samen met de ondernemingsraad een duidelijk zerotolerancebeleid op met concrete sancties tegen pesters. Denk bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwing of schorsing.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan die beschikbaar is voor (anonieme) gesprekken met werknemers. Informeer de werknemers ook over de vertrouwenspersoon en maak het makkelijk om contact op te nemen. Lees in deze FAQ meer over de keuze voor een vertrouwenspersoon.
  • Stel een klachtencommissie in om het pestprobleem in kaart te brengen. Werknemers met klachten kunnen bij deze commissie een melding achterlaten. De commissie bundelt al deze klachten in een rapport dat als basis dient voor aanpassingen aan het bedrijfsbeleid.

Tools en hulpmiddelen

Er zijn ook verschillende tools en hulpmiddelen om pestgedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken en aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de Wegwijzer vertrouwenspersonen, de Wegwijzer Pesten van TNO en de handreiking Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van Stichting van de arbeid. Bekijk ook onze eigen checklist PSA om te zien wat u als ondernemingsraad kan doen tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. Op deze website vindt u nog meer tools en hulpmiddelen.