Nieuws
Publicatiedatum: 24 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Tips voor vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Een organisatie is niet wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. Maar het kan wel bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Overweegt u een vertrouwenspersoon aan te stellen of het takenpakket van een bestaande te evalueren? Dan is dit misschien het juiste moment. TNO publiceerde onlangs de ‘Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’, met daarin praktische tips, voorbeelden en stappenplannen.

Voordelen

TNO richt zich in de handleiding op zowel bestaande vertrouwenspersonen als werknemers en werkgevers. U leest er onder andere welke voordelen het aanstellen van een vertrouwenspersoon heeft, welke rol hij of zij speelt en hoe binnen (of buiten) een organisatie de juiste kandidaat kan worden gevonden. Aanvullend verschijnt er eind maart de ‘Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen’ van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.