Nieuws
Publicatiedatum: 26 april 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Arbobeleid

FNV: helft werkgevers heeft arbobeleid niet op orde

Een recent onderzoek onder FNV-leden en andere werknemers toont aan dat de helft van alle organisaties geen wettelijk verplichte Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en Plan van aanpak heeft, de basiselementen van een goed arbobeleid. Ook geeft twee op de vijf werkgevers onvoldoende voorlichting over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer en krijgt 35% van de werknemers niet de mogelijkheid om een wettelijk toegekend Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan.

Veiligheid en gezondheid

Eén op de drie werknemers zegt in 2020 ziek te zijn geworden door het werk en één op de acht geeft aan een bedrijfsongeval te hebben gehad. Minder dan de helft geeft aan zijn werk vol te houden tot het pensioen. Dat blijkt uit het onderzoek van vakbond FNV. Tijdens het onderzoek ‘Veilig en gezond werken’ zijn ruim 5.500 respondenten ondervraagd. Iets meer dan de helft waren FNV-leden zelf. De oordelen over veiligheid en gezondheid vallen mede daardoor ook negatiever uit dan andere onderzoeken.

Andere onderzoeken

Een voorbeeld van een ander onderzoek is de Nationale arbeidsomstandigheden enquête (NEA). Dit onderzoek onder bijna 58.000 respondenten schetst een minder somber beeld. Ongeveer 94% van de respondenten vindt het juist niet nodig dat er maatregelen bijkomen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het NEA onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS en TNO.