Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoge Raad doet uitspraak over primaat van de politiek

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de ondernemingsraad van Politie Noord-Brabant verworpen. De OR ging in cassatie tegen het besluit van de Ondernemingskamer. De OK oordeelde vorig jaar dat de bestuurder het negatieve advies van de OR over een verhuizing destijds naast zich neer mocht leggen. De verhuizing van de afdeling van de nationale politie viel onder het zogeheten primaat van de politiek, zo vond de OK. Artikel 46 WOR bepaalt dat bij een organisatie waar uitsluitend sprake is van publiekrechtelijke arbeid, het beleid en de uitvoering hiervan buiten het overleg-, instemmings- en adviesrecht van de ondernemingsraad valt. De Hoge Raad heeft de vijfdelige cassatie van de OR uitgebreid behandeld en de uitspraak van de OK bevestigd. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de Hoge Raad.

Wat betekent deze uitspraak voor andere OR’en?

De Hoge Raad is het hoogste rechtsorgaan in Nederland en daarmee de laatste mogelijkheid om de uitspraak van de Ondernemingskamer aan te vechten. Ook heeft de Hoge Raad de functie om rechtseenheid te creëren. Dat wil zeggen dat andere rechters naar de uitspraak van de Hoge Raad zullen verwijzen in komende uitspraken over het politiek primaat. De kans dat een OR alsnog adviesrecht krijgt toegekend als er mogelijk sprake is van een politiek primaat, is met deze uitspraak dan ook helaas afgenomen.