Nieuws
Publicatiedatum: 16 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Regeerakkoord

Hoofdlijnen nieuw regeerakkoord

Na negen maanden is er een regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en CU. De komende vier jaar gaat er een hoop veranderen voor werkgevers en werknemers, zoals het terugdringen van flexibilisering op de arbeidsmarkt, eerlijker kansen bij solliciteren, aanpak loonverschillen man-vrouw, beter betaald ouderschapsverlof, instelling van het minimumuurloon, hulp bij loondoorbetaling voor het MKB en meer werk-naar-werk begeleiding. Alle belangrijke veranderingen zetten we hieronder voor u op een rij.

 • Minder flex

Flexibele arbeidsrelaties worden verder aan banden gelegd. Het nieuwe kabinet volgt hierbij het MLT-advies van de SER van begin juni: inhuren van uitzendkrachten kan straks alleen nog bij ziek of piek, het semi-structureel inhuren van uitzendpersoneel mag niet meer. Ook gaat het kabinet in samenwerking met sociale partners de deeltijd-WW ‘budgetneutraal’ vormgeven. Hoe, dat is nog niet bekend.

 • Meer toezicht op schijnzelfstandigen

Er wordt strenger gehandhaafd op pseudo-zelfstandigen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen een boete of naheffing van de Belastingdienst als achteraf blijkt dat er sprake was van een dienstbetrekking in plaats van zelfstandig ondernemerschap. De webmodule beoordeling arbeidsrelatie (Wba) gaat hier een belangrijke rol in spelen.

 • Verplichte aov en minder aftrek voor zelfstandigen

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek teruggebracht met stappen van € 650 tot € 1.200 in 2030. In ruil daarvoor komt er een verhoging van de arbeidskorting.

 • Eerlijkere kansen bij solliciteren

Om iedereen een eerlijke kans te geven op een baan, gaat het kabinet kijken naar anoniem solliciteren en ‘open hiring’, waarbij kandidaten zich intekenen voor een functie en vanzelf aan de beurt komen, zodra een plek op de werkvloer open staat. Uitzendbureaus moeten straks verplicht melden wanneer werkgevers discriminerende uitzendopdrachten verstrekken. Stagediscriminatie wordt tegengegaan: elke mbo-student ontvangt straks een stagevergoeding. Er komt ook handhaving op zwangerschapsdiscriminatie.

 • Stimuleren thuiswerken en hogere reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers gaat omhoog, al is niet duidelijk met hoeveel. Thuiswerken, ook na corona, wordt gestimuleerd.

 • Aanpak loonverschillen man-vrouw

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen worden harder aangepakt en er komen maatregelen om meer vrouwen op topposities terecht te laten komen.

 • Toeslag kinderopvang naar 95%

De vergoeding vanuit de overheid voor de kinderopvang van werkende ouders wordt stapsgewijs verhoogd tot 95%, zodat de kosten van kinderopvang geen reden meer mogen zijn om minder te gaan werken.

 • Betaald ouderschapsverlof naar 70%

De vergoeding van het betaald ouderschapsverlof gaat vanaf augustus 2022 van 50% naar 70% van het maximumdagloon, conform de wens van de Eerste Kamer.

 • Instelling minimumuurloon en 7,5% stijging

Er komt een minimumloon per uur op basis van een 36-urige werkweek. Tot nu toe is er alleen een minimumloon per week (of maand), maar hoeveel uur werk daar tegenover staat, verschilt per werkgever, meestal ergens tussen de 36 en 60 uur. Het kabinet steunt het initiatiefwetsvoorstel van PvdA-kamerlid Gijs van Dijk en GroenLinks-kamerlid Senna Maatoug. Ook wordt het minimumloon stapsgewijs verhoogd met 7,5%. Beide zaken betekenen een forse verhoging van het minimumloon. Ook blijft de koppeling met sociale uitkeringen in stand, maar niet die met pensioenen.

 • Hulp voor MKB bij loondoorbetaling bij ziekte

Er komt 300 miljoen euro per jaar vrij voor het MKB om de lasten te verlichten van de verplichte loondoorbetaling van zieke werknemers voor een periode van twee jaar. Hoe precies is nog niet duidelijk.

 • Tweede spoor re-integratie na 1e jaar

Voortaan ligt de focus bij re-integratie in het tweede ziektejaar niet meer op terugkeer naar de eigen werkplek, maar op het zogenaamde tweede spoor: werk zoeken bij een andere organisatie.

 • Begeleiding naar banen waar vraag naar is

De focus bij begeleiding van werk naar werk komt te liggen op beroepen waar op dit moment een tekort aan personeel is. Dat kan met om- en bijscholing. De regionale mobiliteitsteams van het UWV gaan hier een grote rol in spelen. Of dit effect gaat hebben op het recht op transitievergoeding is nog niet bekend.