Nieuws
Publicatiedatum: 10 oktober 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Arbeidsongeval

Inspectie: mannen krijgen vaker een arbeidsongeval

Het aantal arbeidsongevallen is in 2022 flink toegenomen. Vorig jaar waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een arbeidsongeval, 22% meer dan in 2021. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor in sectoren waar veel mannen werken, zoals bij waterbedrijven, afvalverwerking, bosbouw, landbouw, visserij en industrie. Slechts een op de acht slachtoffers van een arbeidsongeval is een vrouw. In meer dan de helft van de ongevallen breekt het slachtoffer een bot, bij 16% is er een amputatie nodig. 2% van de ongevallen is dodelijk.

Gevaarlijke stoffen

Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen van de arbeidsinspectie, die op 5 oktober verscheen. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door valpartijen en door contact met een machine of voertuig. In de industrie zijn het vaak gevaarlijke stoffen, die leiden tot bijvoorbeeld brandwonden of bevriezingen. Verder zijn schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet en vloeibaar metaal vaak boosdoeners. Volgens de Arbowet moeten werkgevers arbeidsongevallen direct melden bij de arbeidsinspectie als er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of als de werknemer is overleden.