Nieuws
Publicatiedatum: 24 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
CoronaCheck

Kabinet: 3G-controle werknemers en 2G-controle bezoekers in sommige sectoren

Sommige werkgevers mogen straks hun werknemers vragen om een 3G-bewijs voor toegang tot de werkplek. Het gaat om sectoren waar nu al bezoekers gecheckt worden: evenementen, cultuur, horeca en niet-essentiële dienstverlening. Plus om andere bedrijven en instellingen met een hoog besmettingsrisico waar een voldoende beschermingsniveau niet op een andere manier kan worden gegarandeerd, zoals productiebedrijven. Kantoororganisaties vallen buiten de regeling, daar kan worden thuisgewerkt. Ook komt er een 2G-controle voor bezoekers van genoemde sectoren wanneer de 3G-controle niet volstaat om de besmettingen terug te dringen.

‘Rechtsonzeker en ontoereikend’

Althans, als het aan het kabinet ligt. Zij hebben twee wetsvoorstellen ingediend om de 3G-controle van werknemers en de 2G-controle van bezoekers een juridische basis te geven. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer nog hun instemming geven met beide wetsvoorstellen. Het is ook nog de vraag of de voorstellen in deze vorm worden gedragen door een meerderheid van beide Kamers. De Raad van State heeft al advies gegeven en die de voorstellen ‘rechtsonzeker en ontoereikend’.

Nadere uitvoeringsregels

Het eerste voorstel tot 3G-controle (gevaccineerd, genezen of getest) van werknemers is verankerd in een wetswijziging van de Wet publieke gezondheid. Werkgevers moeten zelf hun werknemers checken op hun QR-code. De exacte uitvoering – in welke organisaties expliciet wel en niet – wordt nog vastgelegd in een ministeriële regeling. Het tweede voorstel tot 2G-controle van bezoekers (alleen gevaccineerd of genezen) is controversiëler dan het eerste voorstel, omdat het de grondrechten van burgers raakt.

Lees meer over het toepassen van de coronamaatregelen en de rol van de OR in deze checklist.