Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 september 2021
Coronaprotocol op de werkvloer

Coronaprotocol en de ondernemingsraad

De coronacrisis houdt heel Nederland nu al lange tijd in zijn greep. Het is belangrijk dat uw organisatie zich zo veel als mogelijk aan de huidige coronamaatregelen houdt. Tegelijkertijd moet de organisatie wel weer gaan draaien. Maar hoe zorgt u voor een goede naleving van de hygiëne maatregelen? En wie kan er eigenlijk thuiswerken of moet juist naar kantoor? Daarvoor is het van belang om een coronaprotocol op te stellen. In deze checklist meer over het coronaprotocol voor organisaties en de rol van de ondernemingsraad.

Wat is een coronaprotocol?

Een coronaprotocol legt alle afspraken over de omgang met de coronamaatregelen voor werknemers vast. In een coronaprotocol is vaak aandacht voor het thuiswerkbeleid, de hygiëne maatregelen, aanpassingen van werktijden en het werken in ploegen om zo onnodig contact tussen werknemers en daarmee de kans op besmetting te voorkomen.

RI&E

Het is belangrijk dat uw organisatie het coronaprotocol implementeert in de huidige risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de gezondheid- en veiligheidsrisico’s voor werknemers in kaart en het plan van aanpak zorgt voor een concrete uitwerking van de maatregelen tegen deze risico’s. Het coronaprotocol hoort hier dus bij. Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers. De OR heeft instemmingsrecht over alles dat de RI&E betreft, dus ook over het aanpassen en toevoegen van het opgestelde coronaprotocol.

Let op: het coronaprotocol is geen vervanging van de RI&E. Heeft uw organisatie nog geen RI&E? Dan is het belangrijk om deze zo snel mogelijk op te stellen en het coronaprotocol hierbij mee te nemen.

Inhoud

Het coronaprotocol kan bestaan uit verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Thuiswerkbeleid: welke functies zijn noodzakelijk om op kantoor te blijven voor het werk en welke functies zijn geschikt om ook thuis uit te voeren?
 • Werken in vaste ploegen: collega’s die veel met elkaar samenwerken kunnen met elkaar in vaste ploegen op kantoor aan de slag. Zorg ervoor dat de werkoverdracht tussen verschillende ploegen digitaal gebeurt.
 • Reizen: werknemers die van- en naar kantoor reizen kunnen dit het best zo veel mogelijk met eigen vervoer doen. Gebruik maken van het OV vergroot de kans op besmetting.
 • Bezoeker/klanten: beperk zo veel mogelijk het niet-nodige bezoek voor uw organisatie. Als het kan, organiseer het contact met klanten of partners digitaal.

Thuiswerken

Als werknemers nu thuiswerken is het belangrijk als OR om te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemer wordt gewaarborgd. Een arbo-vriendelijke thuiswerkplek en de juiste voorzieningen zijn hierbij van belang. Meer over de rol van de OR bij thuiswerken leest u in deze checklist.

Hygiëne maatregelen

Door de coronacrisis heeft iedereen te maken gekregen met strikte hygiëne maatregelen. Ook binnen uw organisatie zal dit van groot belang zijn. Voor alle organisaties zijn een aantal basisregels van toepassing, deze vindt u hier. Heeft uw organisatie nog geen hygiëne protocol? Dan moet u direct in gesprek met de bestuurder. De bestuurder heeft als werkgever de taak om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen en u als OR moet hier op toezien. Het is dus uiterst noodzakelijk dat u zo snel mogelijk een hygiëne protocol heeft.

Overleg met de bestuurder

Het is belangrijk dat de bestuurder en OR elkaar snel weten te vinden in corona-tijden. Overleg over het coronabeleid dat de bestuurder wil instellen. Denk aan de volgende punten:

 • hygiënemaatregelen die nodig zijn om werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren;
 • communicatie over die hygiënemaatregelen en besmettingsrisico’s;
 • gevolgen daarvan voor de medewerkers die op de werkplek blijven komen;
 • gevolgen voor de medewerkers die thuiswerken;
 • controle op de naleving van de nieuwe voorschriften;
 • aandachtspunten voor bijzondere groepen kwetsbare medewerkers;
 • signalen die medewerkers aan de OR doorgeven over corona-veiligheid;
 • extra maatregelen als er in uw organisatie een verhoogd risico is om besmet te raken;
 • eventueel aanvullende afspraken met de bedrijfsarts van de arbodienst over het testen van werknemers op het coronavirus.

Is er geen coronaprotocol of andere maatregelen tegen corona? Dan houdt de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht. De ondernemingsraad kan hier een melding van maken bij de vakbond of direct bij de Inspectie SZW.